TELEFONO
+355 (0)4 22 35 597/8
E-MAIL
adf@albaniandf.org
ORARI I PUNËS
E Hënë - E Enjte: 08:00-16:30; E Premte: 08:00-14:00

Raporte Periodike të FSHZH-së

Raporti Vjetor 2016

Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit 2016 është angazhuar intensivisht në përmbushjen e misionit të tij për nxitjen e një zhvillimi ekonomik dhe social të qëndrueshëm, në nivel rajonal dhe lokal për të arritur sa më mirë objektivat e Qeverisë Shqiptare për një zhvillim të…

Raporti Vjetor 2015

Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit 2015 është angazhuar intensivisht në përmbushjen e misionit të tij për nxitjen e një zhvillimi ekonomik dhe social të qëndrueshëm, në nivel rajonal dhe lokal për të arritur sa më mirë objektivat e Qeverisë Shqiptare për një zhvillim të…

Raporti Vjetor 2014

Viti 2014 karakterizohet nga një sërë programesh dhe projektesh të financuara të cilat vijnë si përmbushje e angazhimit programor të Qeverisë duke synuar stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik e social të komuniteteve përmes injektimit të drejtpërdrejtë të fondeve nepërmjet investimeve.  

Raporti Vjetor 2013

Sfidat e këtij viti, kanë rikonfirmuar profesionalizmin e FSHZH-së dhe kapacitetet e saj për të menaxhuar projekte shumëdimensionale, si dhe për të lëvruar në kohë dhe me cilësi produkte që përmirësojnë gjendjen ekonomike dhe sociale të shqiptarëve.  

Raporti Vjetor 2012

Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit 2012 është angazhuar intensivisht në përmbushjen e misionit të tij për nxitjen e një zhvillimi ekonomik dhe social të qëndrueshëm, të balancuar dhe koheziv në nivel rajonal dhe lokal.  

Raporti Vjetor 2011

Raporti vjetor 2011 paraqet aktivitetin kryesor të zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, realizimin financiar, performancën e institucionit, ecurinë e programeve në zbatim si edhe aktivitetet e planifikuara në vazhdim.  

Raport Vjetor 2010

Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë vitit 2010 është angazhuar intensivisht në përmbushjen e misionit të tij për nxitjen e një zhvillimi ekonomik dhe social të qëndrueshëm, të balancuar dhe koheziv në nivel rajonal dhe lokal.

WordPress Theme built by Shufflehound. © Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2018 Të gjitha të drejtat e rezervuara.