TELEFONO
+355 (0)4 22 35 597/8
E-MAIL
adf@albaniandf.org
ORARI I PUNËS
E Hënë - E Enjte: 08:00-16:30; E Premte: 08:00-14:00

Programi i Ujesjellësave Ruralë

Programi i Ujesjellësave Ruralë

Buxheti: 102.6 milionë Euro

Kohëzgjatja: 2008 – 2023

Financues: KfW, IPA 2013, Qeveria Shqiptare, WBIF

Shtrirja gjeografike: 9 qarqe, 51 Njësi Administrative, 162 fshatra/qytete

Përfitues: 185 mijë

Numri i skemave të financuara: 64

Objektivi i Programit: Projekti synon të furnizojë popullsinë e zonave të përfshira në program me sasi të mjaftueshme uji të pastër higjenikisht, mbi bazën e mbulimit të shpenzimeve dhe tarifave të pranueshme nga komuniteti. E gjithë kjo mundësohet përmes ndërhyrjeve në shkallë të mesme dhe të vogël në ndërtimin e sistemeve të furnizmit me ujë. I ndarë në disa projekte të veçanta ky program përbën një nga iniciativat më serioze të këtyre viteve të fundit për të përmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm të zonave rurale.

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. © Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2018 Të gjitha të drejtat e rezervuara.