TELEFONO
+355 (0)4 22 35 597/8
E-MAIL
adf@albaniandf.org
ORARI I PUNËS
E Hënë - E Enjte: 08:00-16:30; E Premte: 08:00-14:00

Projekte

All
Projekte ne zbatim
Projekte te realizuara
Programe me financim të Qeverisë Shqiptare

Programe me financim të Qeverisë Shqiptare

Buxheti: 23.7 miliardë Lekë Kohëzgjatja: 2014-2019 Financues: Qeveria Shqiptare Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki Përfitues: 2 milionë banorë Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve...
Programi Punët në Komunitet IV

Programi Punët në Komunitet IV

Buxheti: 36.7 milionë Euro Kohëzgjatja: 2015 – 2019 Financues: CEB, WBIF, Qeveria Shqiptare Shtrirja gjeografike: Bregdeti i Jugut, Alpet Shqiptare, 4 qarqe (Vlorë, Gjirokastër, Dibër, Shkodër), 5 bashki (Himarë, Vlorë, Gjirokastër, Mat, Pukë); Përfitues: 120 mijë Objektivi:  Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm social-ekonomik në komunitetet me potencial të lartë turistik, nëpërmjet...
Programi për Zhvillim të Integruar Urban dhe Turizmin

Programi për Zhvillim të Integruar Urban dhe Turizmin

Buxheti: 63.8 milionë Euro Kohëzgjatja: 2017 – 2022 Financues: Banka Botërore Shtrirja gjeografike: 3 qarqe (Vlorë, Berat, Gjirokastër); 4 bashki (Sarandë, Gjirokastër, Berat, Përmet) dhe korridori turistik që kalon në këtë rajon. Përfitues: 84 mijë banorë dhe rreth 300 mijë turistë. Objektivi i Projektit: Përmirësimi i infrastrukturës urbane, nxitja e turizmit...
Programi i Ujesjellësave Ruralë

Programi i Ujesjellësave Ruralë

Buxheti: 102.6 milionë Euro Kohëzgjatja: 2008 – 2023 Financues: KfW, IPA 2013, Qeveria Shqiptare, WBIF Shtrirja gjeografike: 9 qarqe, 51 Njësi Administrative, 162 fshatra/qytete Përfitues: 185 mijë Numri i skemave të financuara: 64 Objektivi i Programit: Projekti synon të furnizojë popullsinë e zonave të përfshira në program me sasi të mjaftueshme uji...
Programi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale

Programi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale

Buxheti: 368 milionë USD Kohëzgjatja: 2008 – 2017 Financues: BB, OFID, CEB, GoA, BEI, BERZH, BE (IPA 2008-2011, WBIF), IDB, KfW Shtrirja gjeografike: 12 qarqe në të gjithë vendin Përfitues: 1 milion banorë Objektivi: Përmirësimi i aksesit në shërbimet bazë dhe tregjet ekonomike, nëpërmjet sigurimit të rrugëve cilesore, për popullatën rezidente...
Rikonstruksioni i rrugës së Lumit të Vlorës

Rikonstruksioni i rrugës së Lumit të Vlorës

Buxheti: 81.8 milionë USD Kohëzgjatja: 2017 – 2022 Financues: Fondi Kuvajtian me 40.8 milionë USD, Fondi Saudit me 30 milionë USD dhe Qeveria Shqiptare me 11 milionë USD. Shtrirja gjeografike: Qarku Vlorë, Lugina e Lumit të Vlorës, 3 bashki (Vlorë, Selenicë, Himarë); Përfitues: 129 mijë Objektivi i Projektit: Projekti parashikon ti japë...
Vija bregdetare e qytetit të Vlorës – Lungomare

Vija bregdetare e qytetit të Vlorës – Lungomare

Buxheti: 15 milionë Euro Kohëzgjatja: Punimet kanë filluar në Qershor 2015 dhe përfunduan në Qershor 2017. Financues: Projekti me vlerë rreth 15 milionë Euro është bashkëfinancuar nga IPA 2013, në vlerën 12 milionë Euro dhe nga Qeveria Shqiptare në vlerën rreth 5.2 milionë Euro. Përfitues: Bashkia...

Projekti HERA

Buxheti: 1.5 milion Euro Kohëzgjatja: Nëntor 2013 – Shtator 2016 Financues: Bashkimi Europian, Fondet IPA, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Qeveria Shqiptare, Fondi Shqiptaro Amerikan per Zhvillim, Qeveria Zvicerane. Shtrirja gjeografike: Bashkia Shkodër Përfitues: Fototeka Marubi, Ministria e Kulturës, Bashkia Shkodër. Qëllimi i Projektit:  Krijimi i...
Projekti MONTEAL

Projekti MONTEAL

Buxheti: 248,495 Euro Kohëzgjatja: Shkurt 2014 – Korrik 2015 Financues: Bashkimi Europian,  Programi IPA Cross-Border Cooperation Shtrirja gjeografike: Njësia Administrative Kelmend, Njësia Administrative Shkrel – Malësi e Madhe në qarkun Shkodër. Përfitues: Njësitë Administrative Kelmend Shkrel – Malësi e Madhe në qarkun Shkodër Qëllimi i...
Projekti IPATECH

Projekti IPATECH

Buxheti: 158,895 Euro Kohëzgjatja: Tetor 2012 – Qershor 2015 Financues: Bashkimi Europian – Fondet IPA. Shtrirja gjeografike: Qarku Tirane Përfitues: Qendra e Kërkimeve të Ushqimit, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit, Universiteti Bujqësor i Tiranës. Qëllimi i Projektit: Krijimi i një rrjeti bashkëpunimi midis organizatave publike...
Projekti Punët në Komunitet III

Projekti Punët në Komunitet III

Buxheti: 14,65 milionë Euro Kohëzgjatja: Nëntor 2008- Prill 2012 Financues: CEB-Banka e Këshillit të Evropës, Qeveria Shqiptare, Njësitë e Qeverisjes Vendore Shtrirja gjeografike: Ky Projekt ka një shtrirje të gjerë gjeografike ku përfshihen të 12 Qarqet e Shqipërisë. Përfitues: Rreth 20,000 banorë për 16 Komuna. Qëllimi...
WordPress Theme built by Shufflehound. © Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2018 Të gjitha të drejtat e rezervuara.