TELEFONO
+355 (0)4 22 35 597/8
E-MAIL
adf@albaniandf.org
ORARI I PUNËS
E Hënë - E Enjte: 08:00-16:30; E Premte: 08:00-14:00

Programe me financim të Qeverisë Shqiptare

Programe me financim të Qeverisë Shqiptare

Buxheti: 23.7 miliardë Lekë

Kohëzgjatja: 2014-2019

Financues: Qeveria Shqiptare

Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki

Përfitues: 2 milionë banorë

Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.

  • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
  • Furnizim me ujë të pijshëm;
  • Mjedis;
  • Rikonstruksion i shkollave;
  • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
  • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim  për Njësitë e Qeverisjes Vendore;

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. © Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2018 Të gjitha të drejtat e rezervuara.