TELEFONO
+355 (0)4 22 35 597/8
E-MAIL
adf@albaniandf.org
ORARI I PUNËS
E Hënë - E Enjte: 08:00-16:30; E Premte: 08:00-14:00

Projekte ne zbatim

All
Projekte ne zbatim
Programe me financim të Qeverisë Shqiptare

Programe me financim të Qeverisë Shqiptare

Buxheti: 23.7 miliardë Lekë Kohëzgjatja: 2014-2019 Financues: Qeveria Shqiptare Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki Përfitues: 2 milionë banorë Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve...
Programi Punët në Komunitet IV

Programi Punët në Komunitet IV

Buxheti: 36.7 milionë Euro Kohëzgjatja: 2015 – 2019 Financues: CEB, WBIF, Qeveria Shqiptare Shtrirja gjeografike: Bregdeti i Jugut, Alpet Shqiptare, 4 qarqe (Vlorë, Gjirokastër, Dibër, Shkodër), 5 bashki (Himarë, Vlorë, Gjirokastër, Mat, Pukë); Përfitues: 120 mijë Objektivi:  Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm social-ekonomik në komunitetet me potencial të lartë turistik, nëpërmjet...
Programi për Zhvillim të Integruar Urban dhe Turizmin

Programi për Zhvillim të Integruar Urban dhe Turizmin

Buxheti: 63.8 milionë Euro Kohëzgjatja: 2017 – 2022 Financues: Banka Botërore Shtrirja gjeografike: 3 qarqe (Vlorë, Berat, Gjirokastër); 4 bashki (Sarandë, Gjirokastër, Berat, Përmet) dhe korridori turistik që kalon në këtë rajon. Përfitues: 84 mijë banorë dhe rreth 300 mijë turistë. Objektivi i Projektit: Përmirësimi i infrastrukturës urbane, nxitja e turizmit...
Programi i Ujesjellësave Ruralë

Programi i Ujesjellësave Ruralë

Buxheti: 102.6 milionë Euro Kohëzgjatja: 2008 – 2023 Financues: KfW, IPA 2013, Qeveria Shqiptare, WBIF Shtrirja gjeografike: 9 qarqe, 51 Njësi Administrative, 162 fshatra/qytete Përfitues: 185 mijë Numri i skemave të financuara: 64 Objektivi i Programit: Projekti synon të furnizojë popullsinë e zonave të përfshira në program me sasi të mjaftueshme uji...
Programi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale

Programi i Rrugëve Dytësore dhe Lokale

Buxheti: 368 milionë USD Kohëzgjatja: 2008 – 2017 Financues: BB, OFID, CEB, GoA, BEI, BERZH, BE (IPA 2008-2011, WBIF), IDB, KfW Shtrirja gjeografike: 12 qarqe në të gjithë vendin Përfitues: 1 milion banorë Objektivi: Përmirësimi i aksesit në shërbimet bazë dhe tregjet ekonomike, nëpërmjet sigurimit të rrugëve cilesore, për popullatën rezidente...
Rikonstruksioni i rrugës së Lumit të Vlorës

Rikonstruksioni i rrugës së Lumit të Vlorës

Buxheti: 81.8 milionë USD Kohëzgjatja: 2017 – 2022 Financues: Fondi Kuvajtian me 40.8 milionë USD, Fondi Saudit me 30 milionë USD dhe Qeveria Shqiptare me 11 milionë USD. Shtrirja gjeografike: Qarku Vlorë, Lugina e Lumit të Vlorës, 3 bashki (Vlorë, Selenicë, Himarë); Përfitues: 129 mijë Objektivi i Projektit: Projekti parashikon ti japë...
WordPress Theme built by Shufflehound. © Fondi Shqiptar i Zhvillimit 2018 Të gjitha të drejtat e rezervuara.