Komuna Vergo

Komuna Vergo përfshin fshatrat Vergo, Tatzat, Kalase, Fushe Verri, Senice, Kopacez, Qafe Dardhe, Bajkaj.

Komuna Vergo, e përbërë prej 8 fshatrash, ndodhet në veriperëndim të Delvinës, në bregun e majtë të lumit Kalasa në zonën e Rrezomes.

Komuna shtrihet në një sipërfaqe 129 km² në terren kodrinor i cili ka favorizuar zhvillimin e bujqësisë në përgjithësi dhe frutikulturës në veçanti.

Komuna ka një popullsi prej 4500 banorësh që krahas bujqësisë zhvillojnë aktivitete të ndryshme ekonomike si ndërtimtaria, sektori agro-ushqimor, etj. Një pjesë popullatës aktive për pune gjendet në emigracion.

Lista e nenprojekteve prioritare

Nr Emërtimi i projektit Vlera e plotë e projektit (Lekë) Shkarko
1 Rikonstruksioni i rruges Bajkaj - Isak 21,896,519 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
2 Rikonstruksioni i rruges "Rruga nacionale - Qender Vergo 34,455,602 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
2 56,352,121