Komuna Mesopotam

Komuna Mesopotam përfshin fshatrat Mesopotam, Kranë, Livinë, Dhrovjan, Krongj, Velahovë, Sirakat, Pecë, Brajlat, Bistricë e Kardhikaq.

Në përgjithësi toka përdoret për prodhime bujqësore dhe blegtoriale. Mundësi të mira për furnizim me ujë kanë vetëm fshatrat Ardhasovë, Fitore dhe Kranë, të cilat marrin ujin nga lumi i Bistricës. Fshatrat e tjerë kanë vështirësi për vaditjen e tokave ndaj merren kryesisht me blegtori.

Komuna Mesopotam ka një sipërfaqe prej 24 000 hektarësh të shtrirë në një terren kryesisht malor. 7 290 banorët e Njësisë jetojnë në fshatrat Mesopotam, Kranë, Livinë, Dhrovjan, Krongj, Velahovë, Sirakat, Pecë, Muzinë, Ardhasovë, Fitore, Kostar.


Lista e nenprojekteve prioritare

Nr Emertimi i projektit Vlera e plote e projektit (Leke) Shkarko
1 Rikonstruksioni i rrugës Krongj 39,671,980 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
2 Ndërtim Zyrash për Komunën Mesopotam 48,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
3 Rikonstruksioni i rrugës Kostar 42,829,994 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
4 Rikonstruksioni i rrugës Dhrovjan 70,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
5 Rikonstruksioni i rrugës Ardhasovë 17,663,352 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
6 Ndërtimi i Ujësjellësit Kostar 18,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
7 Ndërtimi i Ujësjellësit Mesopotam - Kranë 15,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
8 Ndërtimi i shkollës 9 vjecare Mesopotam 70,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
9 Rruga e brendshme Kranë 25,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
10 Rikonstruksioni i kanaleve vaditëse Kranë 35,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
11 Restaurimi i Kishes se Shenkollit 74,500,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
11 455,665,326