Komuna Lukovë

Komuna Lukovë, e përbërë prej 9 fshatrash, shtrihet thuajse tërësisht në bregdetin e Jonit në një gjatësi prej 35 kilometrash dhe ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 150 000 ha. Terreni kryesisht kodrinor i territorit ka favorizuar frutikulturën dhe veçanërisht kultivimin e ullirit.

Komuna ka një popullsi prej rreth 10 000 banorësh që krahas turizmit llogarisin ndër aktivitetet e rëndësishme ekonomike përpunimin e ullirit, ndërtimtarinë, etj.Banorët janë të vendosur në fshatrat Lukovë, Borsh, Fterrë, Çorraj, Piqeras, Sasaj, Qazim Pali, Shën Vasil dhe Nivicë.

Një punë e mire është bërë për furnizimin me ujë të qendrave të banuara kryesisht përmes mbështetjes prej donatorëve të ndryshëm, ndërkohë që shumë mbetet për t’u bërë për sistemin e kullim – vaditjes dhe përpunimin e mbetjeve.


Lista e nënprojekteve prioritare

Nr Emërtimi i projektit Vlera e plotë e projektit (Lekë) Shkarko
1 Sistemim – Asfaltim i Shëtitores Plazh – Borsh 700,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
2 Sistemim – Asfaltim i Rrugës: Rruga Nac. Sarandë-Vlorë – Plazh Bunec 95,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
3 Sistemim-Asfaltim i Rrugës: Rruga Nac. Sarandë-Vlorë – Shën Vasil, Hundecovë - Plazh Shpellë 220,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
4 Sistemim–Asfaltim i Rrugës Q.Pali – Kshira - Plazh 30,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
5 Sistemim–Asfaltim i Rrugës Haliq - Shkallë - Borsh 61,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
6 Sistemim–Asfaltim i Rrugës, Lukovë - Shënpremte - Lapardha 55,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
7 Sistemim–Asfaltim i Rrugës Plazh Shpellë – Plazh Krorez 50,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
8 Rehabilitim i KUZ në fshatin Q. Pali 7,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
9 Rehabilitim i KUZ në fshatin Lukovë 3,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
10 Rehabilitim i KUZ në fshatin Shën - Vasil 4,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
10 1,225,000,000