Komuna Livadhja

Komuna e Livadhjasë shtrihet në jug të qytetit të Sarandës dhe ka një popullsi prej 8 838 banorësh të shpërndarë në 15 fshatra, (Livadhja, Sopik, Pandalejmon, Kulluricë, Llazat, Kalcat, Kodër, LefterTalo, Vagalat, Gravë, Qesarat, Komat, Karroq, Grazhdan, Zminec).

Prodhimet bujqësore janë elementi kryesor i zhvillimit ekonomik në zonë, megjithëse nuk mungojnë edhe biznese të ndryshme. Infrastruktura paraqet një ndër prioritetet që duhen adresuar në këtë zonë për të mundësuar një zhvillim ekonomik më të qëndrueshëm.Lista e nënprojekteve prioritare

Nr Emërtimi i projektit Vlera e plotë e projektit (Lekë) Shkarko
1 Rikonstruksioni i rrugës Livadhja - Ripes 479,780,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
2 Ujësjellësi i Merkos 366,636,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
3 Rikonstruksioni i rrugës Kullurice - Pllake 64,630,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
4 Rikonstruksioni i rrugës fshati Koder 41,400,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
5 Rikonstruksioni i rrugës fshati Llazat-Kalcat 37,950,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
6 Rikonstruksioni i rrugës fshati Sopik 46,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
7 Rikonstruksioni i rrugës fshati Pandalejmon 66,300,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
8 Rikonstruksioni i rrugës fshati Komat 41,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
9 Rikonstruksioni i rrugës fshati Karroq 104,900,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
10 Rikonstruksioni i rrugës fshati Lefter Talo 79,000,000 Shkarko në formatin PDF pdf-icon
10 1,327,596,000