Bashkia Himarë

Bashkia e Himarës, që përfshin qytetin e Himarës dhe fshatrat Pilur, Kudhës, Qeparo Fshat, Qeparo Fushë, Vuno, Iliaz, Dhërmi, Gjilekë, Palasë, shtrihet buzë detit Jon dhe është një ndër pikat më tërheqëse të bregdetit shqiptar.

Turizmi përbën një ndër potencialet më të mëdha të zhvillimit ekonomik për këtë Bashki, por me rëndësi janë edhe kultivimi i ullirit e industria e lehtë e përpunimit të tij.

Infrastruktura dhe furnizimi me ujë i zonave të banuara përbëjnë pika me përparësi për ndërhyrje në mënyrë që të arrihet një shfrytëzim më efikas për zhvillimin ekonomik të zonës.Lista e nenprojekteve prioritare

Nr Emertimi i projektit Vlera e plote e projektit (Leke) Shkarko
1 Projekti i rruges ne Vumblo stacioni i mbledhjes se mbeturinave 13,253,525 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
2 Rruga Stefanel 437,623,391 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
3 Rruga Himare - Manstir 39,727,812 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
4 Rruga Dhermi – lagja Sane 14,349,842 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
5 Rruga Petro Marko - Kisha 5,509,042 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
6 Rruga Kondraqe - Qender - Kallam 50,212,134 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
7 Rruga në Dhërmi Qender fshati  -Kishë,  18,285,686 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
8 Rruga  Qeparo - Kudhës 119,567,228 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
9 Ujesjellesi i Dhërmiut 55,306,366 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
10 Ndertimi i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Dhermi- Zona e Plazhit 32,300,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
11 Ujesjellesi Rajonal: Kuc - Pilur - Kudhes - Himare - Vuno - Jale - Qeparo 633,335,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
12 Ndertimi i sistemit te Kanalizimeve e ujerave te zeza dhe impianti i perpunimit Bashkia Himare 1,470,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
13 Restaurimi i shetitores anes detit, Himare (Faza 1 + 2) 67,203,261 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
14 Ndertimi i qendres Kulturore 3 Brezash Dhermi 62,186,452 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
15 Ndertimi i Qendres Kulturore Gjilek 85,156,903 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
16 Rikonstruksioni i Sheshit te Palases 10,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
17 Ndertimi i Shetitores se Qeparoit 48,910,661 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
18 Rikonstruksioni i rrugicave, Dhermi 33,160,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
19 Rikonstruksioni i rrugicave te Kalase, Himare 26,580,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
20 Rikonstruksioni i rrugicave dhe shesheve Qeparo Fshat 60,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
21 Rikonstruksioni i Sheshit Vuno 6,625,185 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
22 Projekt per rehabilitimin dhe rivitalizimin e mjedisit ne zonat e gurores Dhermi 14,000,000 Shkarko ne formatin PDF pdf-icon
22 3,303,292,488